Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отрицательные слова niet и geen

отрицательные слова в голландском

Лена Херменс

Многие люди совершенно безотказны и от этого страдает их личная жизнь. Приходиться заниматься аутотренингом или даже идти к психологу, чтобы научиться говорить «нет».
В Голландии вам это тоже пригодится, так же, как и умение использовать отрицательные слова «geen» и «niet«. В этом нет ничего сложного, главное — запомнить, в каком месте предложения и в каких случаях они употребляются.

Отрицательное слово «geen«

В русском языке «geen» похоже на русские отрицательные слова «нет», «не» или «без». «Geen» употребляется перед существительными (либо с неопределенным артиклем «een«, либо совсем без артикля) в единственном или множественном числе:

 • Heb je een huis? — Nee, ik heb geen huis.
 • Wilt u een broodje? — Nee, ik wil geen broodje.
 • Wilt u suiker en melk? — Ik wil geen suiker, wel melk.
 • Spreekt u Nederlands? — Nee, ik spreek geen Nederlands.
 • Verkoopt u Russische kranten? — Nee, ik verkoop geen Russische kranten.
 • Heb je broers en zussen? — Ik heb wel een broer, maar geen zussen.

Отрицательное слово «niet«

В русском языке отрицание «niet» можно сравнить с русским отрицанием «не». «Niet» используется в тех случаях, когда мы не можем употребить отрицание «geen».

1. Отрицание с личной формой глагола:

 • Rookt u? — Nee, ik rook niet. — Ik rook ook niet.
 • Kom je? — Nee, ik kom niet. — Ik kom toch maar niet.

Как видно из примеров, отрицание «niet» ставится после личной формы глагола или в конце предложения.

2. Отрицание в предложениях с существительным — прямым дополнением:

 • Neem je de bus? — Nee, ik neem de bus niet.
 • Ken je het restaurant? — Nee, ik ken het restaurant niet.
 • Begrijpt u mij? — Nee, ik begrijp je niet.
 • Ken je mijn vader? — Nee, ik ken je vader niet.

В таких предложениях отрицание «niet» ставится после прямого дополнения.

3. Отрицание в предложениях с обстоятельствами места и времени (без предлога):

 • Kom je morgen? — Nee, ik kom morgen niet.
 • Werkt u hier? — Nee, ik werkt hier niet.

В таких предложениях отрицание «niet» ставится после обстоятельства места и времени.

4. Отрицание в случаях группы слов с предлогом:

 • Kom je uit Engeland? — Nee, ik kom niet uit Engeland.
 • Gaat u met de taxi? — Nee, ik ga niet met de taxi.
 • Gaat u naar het station? — Nee, ik ga niet naar het station.

В таких случаях отрицание «niet» ставится перед! предлогом.

5. Отрицание в случае прилагательного:

 • Spreek je goed Nederlands? — Nee, ik spreek niet goed Nederlands.
 • Vind je koffie lekker? — Nee, ik vind koffie niet lekker.

В таких случаях отрицание «niet» ставится перед! прилагательным.

6. Отрицание в случае инфинитива (неопределенной формы глагола):

 • Kun je fietsen? — Nee, ik kan niet fietsen.
 • Kom je eten? — Nee, ik kom niet eten.

В таких случаях отрицание «niet» ставится перед! инфинитивом.

А теперь посмотрите, как эти отрицательные слова употребляются в тексте:

Een koe die liever paard was

Er was eens een koe die Jet heette. Jet was niet tevreden met haar bestaan als koe. Ze wilde geen koe, maar liever paars zijn. Op een avond, toen ze opeens geen enkele zin meer had om nog langer samen met de andere koeien in de weide te staan, drong ze een aangrenzende weide binnen die door een aantal paarden bewoond werd.

«Wat komt u hier doen?» — vroegen de paarden.
«U hoort niet in deze weide».
«Ik kom mij hier vestigen» — zei Jet.
«Ik ben niet gelukkig, ik haat het koeienleven. Ik wil liever paard zijn. Zou u misschien als paard willen beschouwen?»
«Wat ons betreft is dat geen probleem» — zeiden de paarden — maar we geloven niet, dat de boer die u tweemaal per dag melkt, u lang in de illusie zal laten dat u een paard bent».
En inderdaad, de boer liet Jet niet lang in die illusie.

De volgende morgen al joeg hij haar weer terug naar haar eigen weide, waar hij haar voor straf een aantal stokslagen gaf.
«Ik wil geen koe meer zijn» — protesteerde Jet. «Ik voel me paard!»
Maar de boer die niet van plan was naar de mening van een koe te luisteren zei, dat hij met zulke idiote verlangens geen rekening kon houden.
Maar Jet gaf niet op.

Iedere avond probeerde ze opnieuw om bij de paarden te komen, waarmee ze dan de nacht doorbracht. En iedere ochtend werd ze door de boer, die niet kon accepteren dat er koeien die niet gelukkig waren met het koeienbestaan, weer naar haar eigen weide teruggejaagd.

Naar: Remco Campert

2003-2021