Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Некоторые устойчивые выражения нидерландского языка

Tanya de Bruin

In de steek laten — оставлять на произвол судьбы; подвести.
Hij heeft haar met twee kinderen zomaar in steek gelaten.
Он оставил ее на произвол судьбы с двумя детьми.

Niets meer aan te doen — ничего нельзя (невозможно) больше сделать.
Ze is heel ziek en de dokters zeggen dat er niets meer aan te doen is.
Она больна и доктора говорят, что ничего больше нельзя сделать.

In vorm zijn — быть в форме
De voetballers waren niet goed in vorm.
Футболисты были в плохой форме.

Zich thuis voelen bij — чувствовать себя как дома.
Robert voelt zich erg thuis bij de familie van zijn vriendin.
Роберт чувствует себя совсем как дома в семье своей подруги.

Een doorn in het oog zijn — досл. Быть колючкой, шипом в глазу. Мы скорее скажем — быть бельмом в глазу.
Het is de oude vrouw een doorn in het oog dat de bal in haar tuin komt.
Для старой женщины мяч, закатившийся в ее сад, как бельмо в глазу.

Over de schreef gaan — переходить границы; выходить из рамок; зайти слишком далеко.
Die jongens gaan vaak over de schreef.
Те парни часто заходят слишком далеко.

Gepaard gaan met… — сопутствовать чему-либо; сочетаться; сопровождаться.
De ziekte gaat gepaard met pijn in het hoofd.
Болезнь сопровождается головной болью.

De gang van zaken — течение (положение) дел; ход дела.
Je doet het eerst en daarna vraag je of het mag. Dat is een vreemde gang van zaken.
Сначала ты это делаешь, а потом спрашиваешь, можно ли так делать. Это странное положение дел.

Bij zinnen zijn — быть в себе, в своем уме.
Ik doen alsof ik niet bij mijn zinnen ben.
Я поступаю так, будто у меня не все дома (будто я не в своем уме).

Op heterdaad betrappen — поймать, застукать на горячем.
De dief werd op heterdaad betrapt toen hij en voordeur probeerde open te breken.
Вор был пойман на горячем, когда пытался взломать входную дверь.

Op vrije voeten zijn — досл. Быть на свободных ногах. Мы скорее скажем — быть на свободе.
De dief is sinds vorige week weer op vrije voeten.
С прошлой недели вор опять на свободе.

Het een en ander — кое-что.
Ik heb het een en ander over hem gehoord.
Я кое-что о нем слышал.

In de boeien slaan — заключать в кандалы, надевать наручники.
De politie sloeg de dief in de boeien.
Полиция надела на вора наручники.

Aan het licht komen — становиться явным, обнаруживаться.
Niemand begreep hoe hij aan het geld kwam. Toen kwam aan het licht dat hij handelde in heroine..
Никто не понимал, откуда у него деньги. Пока не обнаружилось, что он торгует героином.

Op staande voet ontslaan — немедленно, тотчас. В данном выражении слово «voet» означает англ. меру длины.
Mijn vriend is op staande voet ontslagen.
Мой друг был немедленно уволен.

Tegen de lamp lopen — нарваться на неприятность, обжечься на чем-то, быть застигнутым врасплох.
De jongen nam regelmatig geld weg van zijn moeder. Dat ging een tijdje goed maar toen liep hij tegen de lamp.
Мальчик регулярно брал тайком деньги у своей мамы. Одно время все шло хорошо, пока он не был застигнут врасплох.

Kuren vertonen — капризничать, вести себя странно.
Ik weet niet wat er met mijn radio aan de hand is. Hij vertoont kuren.
Я не знаю что случилось с моим радио. Оно ведет себя странно.

Zo goed als… — так же хорошо как…
Die fiets is zo goed als nieuw.
Тот велосипед так же хорош, как и новый.

Maken dat je wegkomt — пуститься наутек, убежать.
«O nee, ik hoor de bewoner thuiskomen,» dacht de dief. «Ik moet maken dat ik wegkom».
«О нет, я слышу как жильцы возвращаются домой, — подумал вор, — Мне нужно смываться».

Er vandoor gaan — удрать, спешить уйти
De dief probeerde er snel vandoor te gaan maar politie was sneller.
Вор попробовал удрать, но полиция была быстрее.

Na verloop van tijd — с течением времени.
Na verloop van tijd zagen we dat het weer beter werd.
C течением времени мы видели, что погода улучшалась.

Niet stuk te krijgen zijn — невозможно сломать, продолжать, не останавливаться.
Deze auto is heel sterk; hij is niet stuk te krijgen.
Этот автомобиль очень мощный; его невозможно сломать.

Door de mand vallen — досл. Упасть мимо корзины. Перен. 1) признаться во всем; 2) бросить на полпути (не справившись с чем-л).
Hij deed alsof hij heel rijk was maar uiteindelijk viel hij door de mand.
Он вел себя так, будто был очень богатым, но в конце-концов он признался, что это не так.

In scene zetten — инсценировать.
Een vrouw kwam huilend op het politiebureau met een blauw oog en een bloedneus en beweerde dat haar man haar vreselijk geslagen had. Later bleek echter dat ze alles in scene had gezet.
Женщина пришла в полицейское управление плачущей, с синяком под глазом и окровавленным носом и утверждала, что муж ее сильно избил. Позже оказалось, что она все это инсценировала.

De bui voelen hangen — чувствовать, что приближается гроза (в смысле — чувствовать опасность).
Toen het meisje haar ouders zag thuiskomen van het gesprek met haar leraar, voelde ze de bui al hangen.
Когда девочка увидела родителей, возвращающихся домой после беседы с ее учителем, она почувствовала, что приближается гроза.

Op water en brood zitten — досл. Сидеть на хлебе и воде. В русском языке данное выражение может обозначать бедственное положение, нищету, с голландского же оно переводится как сидеть в тюрьме.
De dief is eindelijk gepakt. Hij moet nu twee jaar op water en brood zitten.
Вора наконец-то поймали. Он должен теперь два года сидеть в тюрьме.

Louter en alleen — только лишь, исключительно.
Op de scholen werken ze louter en alleen nog met computers, er zijn geen docenten meer.
В школах они работают исключительно на компьютерах, там больше нет преподавателей.

Een rol spelen — играть роль.
In Amerika speelt de computer een steeds grotere rol.
В Америке компьютеры играют все большую роль.

Aan de slag gaan — начинать что-то делать.
Sinds gisteren zijn er tien nieuwe mensen in het bedrijf aan de slag gegaan.
Со вчерашнего дня десять новых человек начали работать на предприятии.

Op komst zijn — надвигаться, приближаться, наступать.
Ik denk dat er slecht weer op komst is. Moet je die donkere lucht zien!
Я думаю, что приближается гроза (досл. плохая погода). Посмотри та это темное небо.

In levenden lijve — вживую, живьем.
Heb jij de koningin wel eens gezien? Ja, ik heb haar een keer in levenden lijve gezien.
Видел ли ты когда-либо королеву? Да, один раз я ее видел вживую.

Ergens iets tegen inbrengen — возражать, настаивать на своем.
Hij is helemaal niet eens met zijn moeder maar hij brengt er niets tegen in.
Он совсем не согласен со своей мамой, но он ничего ей не возражает.

De revue passeren — подробно обсуждать что-л.
Over de vergadering zijn alle kanten van het onderwerp nog eens de revue gepasseerd.
На собрании все стороны этого вопроса были еще раз подробно обсуждены.

Een blauwe maandag — досл. Голубой понедельник. Перен. — очень недолго.
Ze heeft een blauwe maandag aan de universiteit gestudeerd.
Она очень недолго проучилась в университете.

Het zit me dwars — это мне мешает.
Wat is er met je? Wat zit je dwars?
Что с тобой? Что тебе мешает?

Ik word er ziek van — досл. Я заболеваю от чего-л. Перен. Мне надоело что-л., я устал от чего-л.
Ik word ziek van al die voetbalwedstrijden op televisie.
Мне надоели все эти футбольные матчи по телевизору.

Tot in lengte van dagen — до конца дней.
Ze blijft tot in lengte van dagen bij haar kinderen wonen.
Она остается жить с детьми до конца своих дней.

Iets ergens voor overhebben — быть расположенным к чему-л, многое отдать, чтобы
Als ik voor dat examen wil slagen, moet ik echt elke avond studeren. Maar dat heb ik er niet voor over.
Если я хочу сдать этот экзамен, я должен действительно каждый вечер учиться. Но я не очень к этому расположен.

Gek zijn op… — быть в восторге, без ума от кого-л. или чего-л.
Dat meisje belt haar opa elke dag op. Zij is gek op hem.
Эта девочка каждый вечер звонит своему дедушке. Она без ума от него.

Veel weg hebben van… — досл. Много взять от чего-л., перен. — Быть похожим на кого-л.
Je kunt wel zien dat zij broers zijn. Ze hebben veel aan elkaar weg.
Видно, что они браться. Они очень друг на друга похожи.

Een stapje verder gaan — немножко продвинуться; получить успех, прогресс в каком-то деле.
Hij in bang in de klas en durft niets te zeggen. Maar elke dag gaat hij een stapje verder. Vandaag heeft hij voor het eerst een vraag gesteld.
В классе он боится и не решается что-либо сказать. Но каждый день он все лучше и лучше (ситуация улучшается). Сегодня он впервые задал вопрос.

Stuk voor stuk — все до одного, один за другим.
Ik kom graag bij die familie; het zijn stuk voor stuk aardige mensen.
Я с удовольствием прихожу к этой семье, они все как один милые люди.

Uit de lucht gegrepen zijn — досл. Схвачено из воздуха. Мы скорее скажем — высосано из пальца, взято с потолка, т.е. утверждение безо всякого основания.
Ze zeggen dat de koningin naar Arnhem gaat verhuizen. Maar volgens mij is dat uit de lucht gegrepen.
Говорят, что королева переезжает в Арнем. Но, по-моему, это высосано из пальца.

Iets dunnetjes overdoen — делать что-то повторно; шутл. Отмечать, праздновать что-то по второму заходу.
De moeder had haar zoontje al straf gegeven omdat hij een voetbal door de ruit had gegooid. Zijn vader deed het ‘s avonds nog eens dunnetjes over.
Мама уже наказала своего сына за то, что он бросил футбольный мяч в оконное стекло. Его папа вечером повторил наказание.

Iedere grond missen — быть лишенным всякого основания.
Iemand zei dat aerobics slecht zou zijn voor je gezondheid. Volgens mij mist die bewering iedere grond.
Говорят, что аэробика это вредно для здоровья. По-моему, это утверждение лишено всякого основания.

Ter sprake komen — заводить речь о чем-л.; выносить на обсуждение.
Wanneer komt dit onderwerp op de vergadering ter sprake?
Когда эта тема будет вынесена на обсуждение на собрании?

De spits afbijten — принять на себя главный удар; первым бросится в бой.
De wedstrijd hoogspringen begon. Olivier moest de spits afbijten.
Соревнование по прыжкам в высоту началось. Оливер должен был первым броситься в бой.

Bij nader inzien — при ближайшем, тщательном рассмотрении.
Ik heb er spijt van dat ik me heb ingeschreven voor die cursus; bij nader inzien had ik het liever niet gedaan.
Я жалею, что записался на эти курсы; при ближайшем рассмотрении мне не стоило этого делать.

Ergens mee zitten — досл. Где-то сидеть с чем-л. Перен. Иметь проблемы с чем-л.
Ik ken niemand die voor mijn poes kan zorgen als ik op vakantie ga. Daar zit ik mee.
Я не знаю никого, кто бы позаботился о моей кошке, когда я уйду в отпуск. В этом моя проблема.

In rep en roer zijn — быть в смятении (растерянности, тревоге); находится в движении, в оживлении.
Het hele huis was in rep en roer.
В доме царили смятение и переполох. Весь дом находился в движении, там царило оживление.

In de maak zijn — быть в процессе подготовки, разработки.
Er schijnt een nieuwe regeling in de maak te zijn om de salarissen te betalen.
Похоже, новый закон о выплате зарплат находиться в процессе подготовки.

Iemand om de hals vallen — броситься на шею.
Als de student hoort dat hij geslaagd is, valt hij zijn moeder om haar hals.
Когда студент узнал, что он сдал экзамен, он бросился на шею своей маме.

Voet bij stuk houden — не уступать, настаивать на своем.
Niemand is het met me eens maar ik houd voet bij stuk.
Никто со мной не согласен, но я настаиваю на своем.

De koppen bij elkaar steken — досл. Склонить головы вместе.Перен. Сговариваться о чем-л., замышлять что-л. вместе. Вместе думать над чем-то, объеденить усилия.
We moeten overleg voeren over onze plannen en daarom steken we de koppen bij elkaar.
Мы должны посовещаться относительно наших планов, поэтому мы объединяем наши усилия.

Iemand op de vingers tikken — досл. Потучать кому-то по пальцам. Мы скорее скажем — дать кому-л. по рукам, отчитать за что-то.
Toen hij een papiertje op straat gooide, werd hij op zijn vingers getikt door een buurtbewoner.
Когда он бросил бумажку на улице, местный житель отчитал его за это.

Iemand iets afhandig maken — выманить что-то у кого-то.
De jongen wilde zijn zakmes niet aan zijn vriendje geven. Maar het lukte vriendje toch om hem het zakmes afhandig te maken.
Мальчик не хотел отдавать свой карманный нож своему другу. Но тому удалось все-таки нож выманить.

Gehoor geven aan… — откликнуться на…, прислушаться к…
We geven gehoor aan de uitnodigen voor het feest.
Мы откликнулись на приглашение на праздник.

Lik op stuk geven — ударить кого-л., парировать.
Hij zat vervelend tegen me te doen maar ik gaf hem lik op stuk.
Он надоедал мне и я его отпарировал.

Een oogje in het zeil houden — досл. Держать глазик на парусе. Перен. — не спускать глаз, присматривать, поглядывать.
Terwijl de moeder boodschappen doet, houdt de buurvrouw een oogje in het zeil.
Когда мама делает покупки, соседка не спускает с нее глаз.

De moed opgeven — потерять присутствие духа, лишиться мужества, упорства.
Hij is drie keer gezakt voor zijn rijexamen. Toen gaf hij de moed op.
Он три раза не сдал на права. После этого он утратил присутствие духа.

Met kromme tenen — досл. С подогнутыми пальцами на ногах. Перен. Считать что-л. очень плохим.
Het publiek zit met kromme tenen naar het optreden te kijken.
Публике очень не нравилось представление.

Dubbel van het lachen liggen — сгибаться пополам от смеха, покатиться со смеху.
We lagen dubbel van het lachen.
Мы покатились со смеху.

Te grazen nemen — 1) подшучивать, подтрунивать над кем-то; разыгрывать кого-л. 2) поколотить кого-л.
De student dacht eerst echt dat er bij hem ingebroken was. Later zag hij dat zijn vrienden hem te grazen hadden genomen.
Студент действительно думал, что к нему вломились грабители. Позже он увидел, что друзья над ним подшутили.

Aan de kaak stellen — пригвоздить (поставить к позорному) столбу, опозорить, сделать (всеобщим) посмешищем; заклеймить; публично опровергать.
Met hun actie wil Green Peace het feit dat er te veel vis gevangen wordt, aan de kaak stellen.
Своей акцией Green Peace хочет высмеять (публично опровергнуть) тот факт, что вылавливается слишком много рыбы.

Met man en macht — прилагать много усилий.
Er wordt met man en macht geprobeerd om de auto uit het water te krijgen.
Было приложено много усилий, чтобы вытащить автомобиль из воды.

Van formaat — (о человеке) величина, знаток своего дела, профессионал.
Die man is econoom van formaat.
Этот человек величина в сфере экономики. Этот человек крупный экономист.

Het voor het zeggen hebben — быть хозяином положения.
Van je vader mag het niet. Maar ja, ik heb het hier voor het zeggen.
Твой папа этого не разрешает. Но ведь я здесь хозяин положения.

Te wachten staan — ожидать.
Volgende week vertrek Sonya naar Braziliё. Ze is benieuwd wat haar daar te wachten staat.
На следующей неделе Соня уезжает в Бразилию. Ей интересно, что ее там ожидает.

In de orde van grootte — количество, сумма.
De kosten zullen rond de driehonderd gulden bedragen. In die orde van grootte moet je rekenen.
Стоимость будет оценена приблизительно в триста гульденов. Из этой суммы нужно исходить.

Van de eerste orde — в первую очередь, первоочередной.
Dit is een zaak van de eerste orde.
Это дело первоочередной важности. Это первоочередное дело.

Een geluk bij een ongeluk — нет худа без добра; не было бы счастья, да несчастье помогло.
Omdat ze ziek was, hoefde ze geen lezing te geven. Dat was geluk bij een ongeluk.
Поскольку она была больна, ей не надо было читать лекции. Нет худа без добра.

In de greep houden — досл. Держать хваткой. Перен. Занимать, поглощать, захватывать (о книге, напр.), завладевать.
De verkiezingen houden het land in hun greep.
Страна занята (поглощена) выборами.

Oog krijgen voor… — обращать внимание на что-л.
We hebben meer oog gekregen voor de invloed van het water.
Мы обратили внимание на влияние воды.

Ergens mee in je maag zitten — досл. Сидеть с чем-то в животе. Перен. Быть не в состоянии избавиться от чего-л., не мочь перестать (постоянно) думать о чем-л.
Ik kan morgen niet naar de cursus en daar zit ik mee in mijn maag.
Завтра я не могу пойти на курсы и я постоянно думаю об этом.

Uit naam van… — от имени…
Frans kreeg een cadeau van zijn broer uit naam van de hele familie.
Франц получил подарок от имени всей семьи.

Vandaag de dag — сейчас, в наши дни.
Wat kun je toch veel verschillende soorten groente en fruit kopen vandaag de dag.
Сейчас можно купить самые разнообразные сорта овощей.

Ter wereld brengen — произвести на свет, родить.
Madonna heeft een kind ter wereld gebracht.
Мадонна произвела на свет ребенка.

Oog in oog zijn — досл. Глаз к глазу. Мы скорее скажем — лицом к лицу.
Toen Vincent het huis uit liep, stond hij ineens oog in oog met zijn ex-vrouw.
Когда Висент вышел из дома, он сразу столкнулся лицом к лицу со всоей бывшей женой.

Tot staan brengen — останавливать.
We hebben de auto van de dief tot staan gebracht.
Мы остановили автомобиль вора.

Langzaam maar zeker — медленно, но верно.
Langzaam maar zeker wordt het weer steeds beter.
Медленно, но верно погода улучшается.

Vroeg of laat — рано или поздно.
Je kunt het wel steeds voor je uit schuiven, maar vroeg of laat moet je toch beslissen of je wilt gaan studeren.
Ты все еще можешь от этого уклониться, но рано или поздно тебе необходимо принять решение хочешь ли ты идти учиться.

In trek zijn — быть в моде, пользоваться успехом, иметь спрос.
Spijkerbroeken met gaten en scheuren waren een paar jaar geleden erg in trek.
Рваные джинсы с дырками были очень модны несколько лет назад.

Al dan niet — да или нет.
Heb jij gehoord of Pim en Inge al dan niet komen?
Слышал ли ты прийдут Пим и Инге или нет?

In kaart brengen — нанести на карту.
Taalwetenschappers hebben de uitspraak van de ‘r’ in verschillende gebieden in Nederland in kaart gebracht.
Лингвисты нанесли на карту области в Нидерландах с различным произношением «r».

Geen oog dicht doen — не сомкнуть глаз.
Door het lawaai buiten heb ik vannacht geen oog dichtgedaan.
Из-за шума на улице я всю ночь не сомкнул глаз.

Op de been zijn — досл. Быть на ноге. Мы скорее скажем — быть на ногах, выздороветь.
Oma is erg ziek geweest maar gelukkig is ze nu weer op de been.
Бабушка была очень больна, но к счастью она уже на ногах.

Het niet lang meer maken — досл. Не делать больше долго. Мы скорее скажем — долго не протянуть.
De toestand van de zieke gaat snel achteruit. Hij zal het niet laan meer maken.
Состояние больного быстро ухудшается. Он долго не протянет.

Iemand voor de gek houden — дурачит кого-л., пудрить мозги, подтрунивать над кем-л., поднимать кого-то на смех.
Sofie zei tegen haar moeder dat haar brood op de vloer gevallen was, maar ze hield haar moeder voor de gek.
Софи сказала маме, что ее хлеб упал на пол, но она ее дурачила.

Toe zijn aan iets — нуждаться в чем-л.
Ik ben aan vakantie toe.
Мне нужен отпуск.

Maar liefst — столько много; аж; целых (сто).
Er komen maar liefst honderd mensen op de bijeenkomst.
На собрание прийдет целых сто человек.

De daad bij het woord voegen — подкрепить слово делом.
Tanja zie dat het huis nodig schoongemaakt moest worden en ze voegde de daad bij het woord.
Таня сказала, что дом надо убрать и подкрепила слово делом.

Je hart uitstorten — досл. Опорожнить свое сердце. Ме скорее скажем — излить душу.
Ik zie Ernst niet vaak maar af en toe komt hij hier zijn hart uitstorten.
Я вижу Эрнста нечасто, но иногда он приходит, чтобы излить душу.

Iemand flink aanpakken — дать понять, поставить на место.
Die man is zo vervelend. Hij moet eens flink aangepakt worden.
Этот человек ведет себя ужасно. Надо поставить его на место.

Je stem uitbrengen — проголосовать.
Wanneer hebben jullie je stem uitgebracht?
Когда вы проголосовали?

Alles op een rijtje zetten — упорядочить.
We hebben nu zoveel informatie gekregen. We moeten alles eens op een rijtje zetten.
Мы получили столько информации. Нам нужно все упорядочить.

In eerste instantie — в первой инстанции; на первый взгляд; в начале.
In eerste instantie leek het een goed idee maar later gingen we toch twijfelen.
В начале это казалось хорошей идеей, но позже мы все же начали сомневаться.

Van meet af aan — сначала, в начале.
De cursus loopt goed. Hij is van meet af aan vol geweest.
Курси проходят хорошо. С самого начала их посещало много людей.

Iets van de daken roepen — досл. Кричать что-то с крыш. Перен. Сильно кричать, во все горло, на всю «ивановскую».
Jamie is zo blij dat ze een baan gevonden heeft. Ze wil het wel van de daken roepen.
Ями так счастлива, что нашла работу. Она хочет кричать об этом во все горло.

Voor je rekening nemen — взять на себя, на свой счет.
Martijn neemt de organisatie van het feest voor haar rekening.
Мартин берет организацию праздника на себя.

Een schaduw werpen op — бросить тень на что-л.
De ziekte van de moeder werpt een schaduw op het kerstfeest.
Болезнь мамы бросила тень на рождественский праздник.

Ergens goed aan doen — желательно что-то сделать.
Volgens mij ben jij ziek. Je doet er goed aan een dagje in je bed te blijven.
Я думаю, ты болен. Тебе желательно полежать денек в кровати.

Iemand op zijn woord geloven — поверить кому-то на слово.
Moet ik je bewijzen dat ik gelijk heb? Nee, dat hoeft niet. Ik geloof je op je word.
Должен ли я доказать тебе, что я прав? Нет, не надо. Я верю тебе на слово.

Door je achterhooft spelen — досл. Проигрывать через затылок. Перен. Подсознательно думать о чем-л, «проигрывать» что-л. в подсознании.
Ze gaat gewoon door met haar leven in Nederland maar in haar achterhoofd speelt ze gedachte om terug te gaan naar haar eigen land.
Она продолжает жить в Нидерландах, но подсознательно думает о возвращении на родину.

Een stem in het kapittel hebben — досл. Иметь голос в капитолии. Перен. Иметь право голоса, право принимать решения.
Beslissen jullie alles of heb ik ook nog een stem in het kapittel?
Вы все решаете сами или я тоже имею право голоса?

Te allen tijde — в любое время.
Als je me nodig hebt, mag je me te allen tijde bellen.
Если я тебе нужен, можешь звонить мне в любое время.

Kennis van zaken — знание дела.
Sonja doet haar werk met kennis van zaken.
Соня выполняет свою работу со знанием дела.

Iemand voor het blok zetten — досл. поместить кого-л перед глыбой (камня). Перен. Поставить кого-л. в безвыходное положние, заставлять делать выбор.
Rauda kon niet beslissen of ze bij haar man wijde blijven of niet. Op een gegeven moment heeft haar man haar voor het blok gezet.
Рауда не могла решить, хочет она оставаться с мужем или нет. В настоящий момент муж заставляет ее сделать выбор.

Je iets ergens aan gelegen laten liggen — интересоваться чем.л.; заботиться о ком-то, о чем-то; поддаваться влиянию.
De president laat zich niet veel geleden liggen aan de kritiek van zijn minister.
На президента не влияет критика его министра.

Van jongs af aan — с детства.
Jelle is erg vertrouwd met paarden want hij is van jongs af aan bezig geweest.
Елле чувствует себя очень уверенно с лошадьми, он занимается ими с детства.

Met vallen en opstaan — досл. Вставая и падая. Перен. Через множество трудностей, препятствий.
Guus heeft sinds kort een eigen bedrijf. Hij heeft dat met vallen en opstaan bereikt.
Недавно у Гуса появилось собственное предприятие. Он достиг этого, преодолевая множество трудностей.

Je wilde haren kwijtraken — досл. Потерять растрепанные («дикие») волосы. Перен. Остепениться, угомониться.
Wat heb je nu weer gedaan? Wanner zul jij je wilde haren kwijtraken?
Ну что ты на этот раз сделал? Когда же ты остепенишься?

Eraan toegaan — всегда.
De sfeer op school is heel goed. Het gaat er altijd vrolijk aan toe.
Атмосфера в школе хорошая. Там всегда весело.

Ergens wakker aan liggen — досл. Лежать проснувшимся. Перен. Не волноваться, оставаться спокойным.
Marja is bang dat ze hun huis uit moeten nu er een andere huisbaas gekomen is. Maar haar vriend ligt er niet wakker van.
Мария боится, что им прийдется покинуть этот дом, так как пришел новый хозяин. Но ее мужа это не волнует.

Aan de weg timmeren — досл. Плотничать на дороге. Перен. Привлекать внимание, быть на виду.
Wie aan de weg timmert, heft veel bekijks.
Кто работает на виду, должен заботиться о своей репутации.

In groten getale — в большом числе, многочисленный.
Het publiek was in groten getale naar de vliegshow gekomen.
Многочисленная публика пришла на воздушное шоу.

Een treetje lager — немножко меньше, ступенькой ниже.
De studie medicijnen is bij veel buitenlandse studenten erg populair. Een treetje lager staan studies als scheikunde en natuurkunde.
Изучение лекарств очень популярно среди иностранных студентов. Ступенькой ниже находятся такие предметы как химия и физика.

In het krijt staan bij iemand — досл. Стоять перед кем-то в мелу. Перен. Быть должным кому-то, задолжать кому-то (деньги).
Ik sta voor duizend gulden bij hem in het krijt.
Я должен ему тысячу гульденов.

Een streep halen door — перечеркивать что-л.
Ze haalt een streep door de nu gangbare regels.
Она перечеркивает все действующие правила.

Aan de tand voelen — досл. Чувствовать на зуб. Перен. Допрашивать кого-л.
We zijn gisteren door de politie aan de tand gevoeld over het geld uit de zaak dat weg is.
Вчера они были допрошены полицией на предмет исчезнувших из кармана денег.

De kans van je leven — шанс в жизни; случай, который нельзя упускать.
Die baan vind ik de kans van mijn leven.
Я считаю эту работу шансом моей жизни.

In het heetst van de strijd — досл. В самый «горячий» момент боя. Перен. В ответственный момент, время наибольшей занятости.
Op de zaak wordt in het heetst van de strijd altijd heel kalm.
На работе всегда становиться очень спокойно в момент наибольшей занятости.

Onder woorden brengen — передать словами.
Het is moeilijk onder woorden te brengen wat ik voor je voel.
Трудно передать словами, что я к тебе чувствую.

Door dik en dun — напрямик, без оглядки, не рассуждая, без обиняков.
Ik blijf door dik en dun van haar houden.
Я продолжаю любить ее без оглядки.

Een hand houden aan… — досл. Держать руку на чем-л. Перен. Строго контролировать.
Op school wordt streng de hand gehouden de regel dat er niet gerokt mag worden.
Правило о запрещении курения строго контролируется в школе.

Terrein winnen — расширять область распространения.
Het idee van seksuele vrijheid wint terrein.
Идея сексуальной свободы расширяет область распространения.

Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.
Кто рожден богатым, никогда не станет бедным. (Посл.)

Er grapt een kloof tussen — прoпасть между чем-то и чем-то.
Er grapt een kloof tussen arme en rijke mensen.
Между богатыми и бедными людьми пропасть.

Iemand ergens op aankijken — подозревать кого-л. в чем-л.
Hij wordt erop aangekeken dat zijn vader fout was in de oorlog.
Его подозревают в том, что его отец был предателем во время войны.

De gewoonste zaak van de wereld — досл. Обычнейшее дело в мире. Мы скорее скажем — самое обычное дело, сам собой разумеющийся факт.
Het is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld dat arme mensen minder te vertellen hebben dan rijke mensen.
То, что бедные могут меньше рассказать о себе, чем богатые, для большинства людей. сам собой разумеющийся факт.

Op de loer liggen — подстерегать, подкарауливать кого-л.
Overal in dat arme land liggen gevaren op de loer.
Везде в этой бедной стране подстерегают опасности.

In aanraking komen met — иметь дело, столкнуться с кем-лю, установить контакт с кем-л., чем-л.
Ik vindt dat leuk om in een winkel te werken omdat je met zo veel mensen in aanraking komt.
Мне нравиться работать в магазине, потому что я сталкиваюсь с очень многими людьми.

Van alles en nog wat — досл. Обо всем и еще чуть-чуть. Мы скорее скажем — обо всем на свете.
Wij praten altijd over van alles en nog wat.
Мы все время говорим рбо все на свете.

Aan het goede adres zijn — находиться (обращаться) по нужному адресу.
Als je me dat wilt vragen, ben je aan het goede adres.
Если ты об этом у меня хочешь спосить, ты обратился по адресу.

Te gek! — Это слишком!
Dat je zo aan me gedacht hebt, toen ik ziek was! En dan krijg ik zo’n mooie bos bloemen! Te gek!
Ты столько обо мне думал, когда я болела! И теперь еще такой красивый букет цветов! Это слишком!

In de loop van de dag — на протяжении дня.
In de loop van de dag werd de pijn in mijn been steeds erger.
На протяжении дня боль в ноге становилась все сильней.

Ergens met je neus bovenop zitten — досл. Сидеть сверху со своим носом. Мы скорее скажем- совать свой нос во что-л.
Als iedereen er zo met zijn neus bovenop zit, kan ik niets doen.
Если каждый будет совть свой нос, я ничего не смогу сделать.

In staat zijn — быть в сосотоянии, иметь возможность.
Kinderen zijn in staan heek vervelende dingen te doen.
У детей есть возможность делать не очень приятные вещи.

Iets naar je hoofd krijgen — получить что-то на свою голову.
We kregen een vervelende opmerking naar ons hoofd.
Мы получили неприятное замечание на нашу голову.

Op de… toer — тур, поездка, прогулка.
Waarom gaan ze nu zo op de sekstoer?
Почему ты вдруг собрался в секстур?

Iemand in de kleren steken — разодеть кого-то (в новую одежду). Перен — подшутить над кем-то.
Toen het kindje bij haaf nieuwe ouders kwam,werd ze helemaal in de kleren gestoken.
Когда ребенок пришел к своим новым родителеям, его разодели в новые одежки.

Iets op zak hebben — иметь что-л. в кармане.
Ik heb drie diploma’s op zak en geen werk.
У меня три диплома в кармане и ни одной работы.

Het is echt iets voor mij — это действительно для меня.
De technische school is echt iets voor mij.
Техническая школа это действительно для меня.

Aan de slag kunnen — начинать что-л. (работу).
Toen ik mijn diploma had gehaald, kon ik meteen aan de slag.
Когда я получил диплом, то мог сразу же начать работать.

Er niet om liegen — а) это совсем неплохо; б) так оно и есть, абсолютно верно.
Wat er in de krant over hem staat, dat ligt er niet om.
То, что о нем пишут в газетах, абсолютно верно.

Als de dood zijn voor — досл. Быть словно мертвый от чего-то. Мы скорее скажем — бояться чего-л., как огня.
Ik ben als de dood voor honden.
Я боюсь собак как огня.

Het staat of valt met — досл. Все стоит и падает вместе с. Соответствует русскому — все зависит от.
Alles staat of valt met de resultaten.
Все зависит от результатов.

Tussen de bedrijven door — между делом, между прочим, тем временем.
Ik kan dat werk wel tussen de bedrijven door doen.
Тем временем я могу сделать эту работу.

Iemand naar de ogen kijken — восхищаться кем-л.
Iedereen kijkt hem naar de ogen, het is niet te geloven!
Все им восхищаются, это невероятно!

Problemen het hoofd bieden — досл. Предложить проблемам голову. Перен. Разрешить проблему.
Ze proberen de problemen het hoofd te bieden.
Они пытаются решить проблемы.

Zich zorgen maken over — беспокоиться, тревожиться о ком-л., чем-л.
Mijn ouders maken zich zorgen over mijn zusje.
Мои родители беспокоятся о моей сестренке.

Te veel op de bord hebben — досл. Иметь слишком много на тарелке. Перен. —
Volgens mij heeft ze te veel op haar bordje.

Er baat bij hebben — извлечь, прлучить пользу.
Je bent gisteren bij de dokter geweest? En heb je er baat bij?
Ты вчера был у доктора. С пользой?

In de vinders krijgen — досл. Получить что-л. в пальцы. Перен. Овладеть (знанием), достичь чего-л.
Als ik veel oefen, zal ik het schilderen wel in de vinders krijgen.
Если я буду много упражняться, то овладею рисованием.

In de weer zijn — быть занятым.
Ik ben al vanaf vanmorgen zes uur in de weer.
Я занят с шести часов утра.

Je verstand op nul zetten — досл. Установить разум на нуль. Перен. Не задумываться над чем-л.
Je kunt bij dit vervelende werk maar beter je verstand op nul zetten.
Тебе лучше не задумываться над этой нудной работой.

Deel uitmaken van — составлять часть, быть частью чего-л.
Maakt de socialistische partij deel uit van de regering?
Составляет ли социалистическая партия часть правительства?

Op de hoogte zijn van — досл. Быть на высоте. Перен. Быть в курсе дела. Владеть информацией о чем-л.
Marlies zei dat ze op de hoogte was van de nieuwe maatregelen.
Марлис говорил, что он в курсе дела касательно новых мер (он знает о новых мерах).

In de fout gaan — совершать ошибку (опрометчивый шаг).
Met die opmerking ging de voorzitter in de fout.
Председатель совершил ошибку, сделав это замечание.

Het roer moet om — досл. Руль должен повернуться. Перен. Ситуация должна измениться.
Het is nu genoeg geweest: het roer moet om!
Достаточно: ситуация должна измениться!

Een grote mate van… — большое количество чего-л.
Er wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid verwacht.
Ожидается большая рабочая инициатива.

Aan de hand van… — на основании чего-л., при помощи чего-л.
Aan de hand van het verslag van de vorige vergadering heft de voorzitter bepaald wat er moet gebeuren.
На основании отчета прошлогоднего собрания председатель определил, чтo должно произойти.

Aan inhoud winnen — расширяться, увеличиваться.
Het onderwijs wint aan inhoud.
Значение образования увеличивается.

In mijn ogen — в моих глазах.
In mijn ogen is dit een heel vervelende zaak.
В моих глазах это очень неприятное дело.

Het komt er niet van — ничего не получиться, не выйдет.
Ik wil wel naar je toe maar het komt er niet van.
Я хочу к тебе прийти, но ничего не выйдет.

De druiven zijn zuur — досл. Виноград кислый. Мы скорее скажем — зелен виноград.
De buren hebben nu drie auto’s en wij geen. De druiven zijn zuur.
У соседей три машины, а у нас ни одной. Зелен виноград.

Een gat in de markt — досл. Дыра в рынке. Перен. слабое место, сзабое звено на рынке (как экономич. понятие).
Deze jongen is heel rijk geworden want hij had een gat in de markt ontdekt.
Этот парень стал очень богатым, потому что он нашел слабое место (то, чего не хватает) на рынке.

Als paddestoelen uit de grond schieten — досл. Расти ,как грибы из земли. Мы скорее скажем — расти, как грибы после дождя.
In deze stad zijn Italiaanse restaurants als paddestoelen uit de grond schieten.
Итальянские рестораны в этом городе растут, как грибы после дождя.

Op het idee komen — прийти к мысли, приходить в голову.
Hoe ben je op het idee gekomen om pizzapunten te verkopen?
Как тебе пришло в голову продавать нарезанную треугольниками пиццу?

Zijn mondje mee hebben — досл. Иметь ротик при себе. Перен. Уметь красиво говорить, иметь ораторские способности.
Hij ziet er een beetje gek uit maar hij heeft zijn mondje mee.
Он выглядит немного странно, но умеет карсиво говорить.

Het zwaarte schaap in de familie — досл. Черная овца в сесмье. Мы скорее скажем — паршивая овца в семье.
Mijn jongste broertje doet nooit iets goed; hij is echt het zwaarte schaap in de familie.
Мой младший братец никогда не делает ничего хорошего, он действительно паршивая овца в семье.

Zich ergens overheen zetten — не думать больше о чем-л., забыть.
Zet je nou eens over die nare opmerking van je man heen!
Не думай больше об эом ужасном замечании своего мужа!

Iets onder de knie hebben — досл. Иметь что-то под коленом. Перен. Разбираться в чем-л., хорошо знать что-л.
Hij heeft zijn vak goed onder de knie.
Он хорошо знает свою профессию.

Onder invloed — под влиянием.
Hij reed 180 kilometer per uur en was nog onder invloed ook.
Он ехал 180 км. в час и был к тому же под влиянием.

Over tafel vliegen — досл. Летать над столом. Перен. Часто упоминать о чем-л.
Op de vergadering vlogen de cijfers over de tafel.
На собрании часто упоминались цифры.

Aan de man brengen — найти кому-л. мужа, выдать замуж, продавать.
Hij is heel goed in het aan de man brengen van nieuwe productie.
Он очень хорош в продаже новой продукции.

Ergens tussen komen — досл. Пройти между чем-л. Перен. Найти место, втиснуться.
Ik probeer al heel lang een baan te krijgen bij de universiteit, maar ik kom er niet tussen.
Я уже давно пытаюсь получить работу в университете, но не могу найти там место.

Een dak boven je hoofd hebben — иметь крышу над головой.
Mijn zusje gaat weg van haar man; ze heeft nu geeneens een dak boven haar hoofd.
Моя сестра уходит от своего мужа; у нее сейчас нигде нет крыши над головой.

Iets naast zich neerleggen — досл. Положить что-л. рядом с собой. Перен. Продолжать в том же духе.
Hij luistert nooit naar kritiek maar legt alles gelijk naast zich neer.
Он никогда не прислушивается к критике, а просто продолжает в том же духе.

Aan de grond zitten — досл. Сидеть на земле. Перен. Сидеть на мели.
Mijn vriend zit helemaal aan de grond.
Мой друг посностью на мели.

Eigen schuld, dikke bult — досл. Собственная вина, толстый горб. Перен. Только, целиком и полностью,собственная вина.
Ze heeft geen cent meer maar het is echt ‘Eigen schuld, dikke bult’.
У нее больше нет ни цента, но это действительно только ее собственная вина.

Zich blauw kopen — досл. Купить себя по-голубому. Перен. Купить (накупить) слишком много.
Ik heb me blauw gekocht bij die kledingzaak.
Я накупил слишком много вещей в том магазине одежды.

Tussendoor spelen — досл. Играть между тем. Перен. Дополнительно играть роль (оказывать влияние), сказываться.
Ze hebben veel problemen met geld maar ik denk er ook nog iets anders tussendoor speelt.
У них много проблем с деньгами, но я думаю, что что-то еще играет роль (сказывается).

Ten goede komen aan… — быть полезным, быть в помощь.
Dit geld komt ten goede aan de kerk.
Эти деньги в помощь церкви.

Boven het hoofd groeien — досл. Расти над головой. Перен. Слишком много, слишком сложно.
Deze zaak groeit me boven het hoofd.
Это дело слишком большое (сложное) для меня.

Op het houtje bijten — досл. Кусать деревяшку. Соотв. русскому — класть зубы на полку.
Toen ik klein was, moesten we altijd op een houtje bijten.
Когда я был маленький мы вынуждены были все время класть зубы на полку.

Iemand op de hoogte stellen — информировать кого-л. о чем-л.
Wil je me op de hoogte stellen van de politieke ontwikkelingen in dat land?
Не хочешь ли ты меня проинформировать о политическом развитии этой страны?

In omloop zijn — циркулировать, распространяться (о слухах), быть в обращении (о деньгах).
Hoeveel geld is er in Nederland in omloop?
Сколько денег в обращении в Нидерландах?

Het besluit valt — принятие решения.
Weet jij wanneer het besluit valt.
Знаешь ли ты, когда будет принято решение?

Een gat in de lucht springen — досл. «Пропрыгнуть» дырку в небе. Перен. Очень обрадоваться чему-л. Мы скорее скажем — прыгать до потолка.
Toen ze haar examen gehaald had, sprong ze heb gat in de lucht.
Когда она сдала экзамен, то прыгала до потолка.

Tot daaraan toe zijn — куда ни шло.
Dat je mijn auto wilt gebruiken is tot daaraan toe, mar nu wil je ook nog mijn kleren?
То, что ты хочешь пользоваться моей машиной, это еще куда ни шло, но теперь ты хочешь еще и мою одежду?

In katzwijm vallen — падать в обморок
We hebben een ouderwetse, romantische film gezien. Op het moment dat de man de vrouw ten huwelijk vraagt, valt zij in katzwijm.
Мы смотрели старый, романтический фильм. В момент, когда мужчина сделал женщине предложение, она упала в обморок.

Tot overmaat van ramp — досл. К излишку беды. Мы скорее скажем — плюс ко всему.
Alles ging mis vanmorgen. En tot overmaat van ramp misten we ook nog de trein.
Все шло не так как надо с самого утра. И плюс ко всему мы еще и на поезд опоздали.

Een broertje dood hebben aan iets — досл. Иметь где-то мертвого братишку. Перен. Ненавидеть что-л., испытывать отвращение к чему-л.
Janne heeft Een broertje dood aan zwemmen. Ze kan het ook niet goed.
Янне ненавидит плавание. Так же у нее это не очень получается.

Je gezicht verliezen — потерять свое лицо.
De schrijver durft zijn nieuwe roman niet uit te geven. Hij is bang dat het niet goed is en dat hij zijn gezicht verliest.
Писатель не рискует опубликовать свой роман. Он боится потерять свое лицо.

De overhand hebben/krijgen — преобладать, одердать верх, перевес.
Vroeger stemden de meeste mensen in deze buurt op de PvdA. Maar de laatste tijd krijgen de CDA’ers hier de overhand.
Раньше в этом округе большинство людей голосовало за PvdA . Но в последенее время перевес здесь одерживает CDA.

In stand houden — сохранять.
We willen deze gewoonte graag in stand houden.
Мы очень хотим сохранить этот обычай.

In de weg zitten — досл. Стоять на пути. Перен. Мешать, быть препятствием.
Tony wil graag veel reizen maar haar man zit haar in de weg.
Тони очень хочет путешествовать, но ее муж препятствует ей.

De macht ter gewoonte — в силу привычки.
De vader brengt de kinderen nooit naar school hoewel hij daar best tijd voor heeft. Uit macht der gewoonte doet de moeder het altijd.
Отец никогда не отводит детей в школу, хотя ему это удобнее всего по времени. В силу привычки это всегда делает мама.

Te lijf gaan — предпринимать что-то, делать что-то для решения проблемы.
Het probleem heeft nu lang genoeg geduurd. We moeten het nu eens te lijf gaan.
Проблема просуществовала достаточно долго. Мы должны наконец что-то предпринять.

Vrij spel hebben — досл. Иметь свободную игру. Мы скорее скажем — разгуляться, разыграться.
Op het vlakke land heeft de wind vrij spel.
На равнине ветру есть где разгуляться.

Door merg en been gaan — досл. До костного могза. Мы скорее скажем — до костей; до нитки.
Het gegil van de mensen gaat door merg en been.
Людские вопли пронизывали до костей.

Een kijkje nemen — прийти посмотреть на что-л., взглянуть.
Martha gaat volgende week verhuizen naar een ander dorp. Dit weekend gaat ze een kijkje nemen in het nieuwe dorp.
На следующей неделе Марта переезжает в другую деревню. На этих выходных она собирается взглянуть на новую деревню.

De smaak te pakken krijgen — войти во вкус.
Ramon heeft net leren lezen. Hij heeft meteen de smaak te pakken gekregen. Hij leest zo vaak hij kan.
Рамон недавно научился читать. Он сразу же вошел во вкус. Он читает так часто, как только может.

Gek genoeg — довольно странно; странно, но факт.
Suzanne klaagt er al jaren over dat haar huis te klein is. Maar gek genoeg komt niet op het idee om een ander huis te gaan zoeken.
Сузанна уже несколько лет жалуется, что ее дом слишком маленький. Довольно странно, но ей не приходит в голову искать новый дом.

In je zak houden — досл. Держать у себя в кармане. Перен. Хранить в тайне, никому не рассказывать.
Die informatie kun je wel in je zak houden
Эту информацию ты можешь никому не рассказывать.

Met gelijke munt terugbetalen — отплатить той же монетой.
Hij heeft zijn vader met gelijke munt terugbetaald.
Он отплатил своему отцу той же монетой.

De vrouwe des huizes — хозяйка.
Wie is de vrouw des huizes?
Кто хозяйка?

Все материалы взяты из учебника M. Huizinga, F. Jansen, H. Van Kampen, B. Bossers. «0031 Direct toegang in Nederland(s)». ThiemeMeulenhof, Utrecht/Zutphen, 1998
При переводе частично использован «Большой нидерландско-русский словарь: Около 180 000 слов и словосочетений 2-е изд., исправлен./Миронов С.А., Белоусов В.О., Шечкова Л.С. и др.Под рук. С.А. Миронова — М.; Живой язык, 2001. — 920 с.»

 

2004